HÄLYTYKSET 2013

Palokunnalla oli vuonna 2013 yhteensä 55 hälytystehtävää
Vahingontorjunta 20
Maastopalo 6
Rakennuspalo 4
Tieliikenneonnettomuus 3
Öljyvahinko vesistössä 3
Avunantotehtävä 3
Vesiliikenneonnettomuus 2
Öljyvahinko maalla 1
Virka-apu toiselle viranomaiselle 1
Muu tulipalo 1
Eläimen pelastaminen 11
Hälytykset yhteensä 55 kpl

Kalustoa käytettiin seuraavanlaisesti

T51 - 39 tehtävää

T55 - 13 tehtävää

T57 - 16 tehtävää

TV51 - 7 tehtävää