HÄLYTYKSET 2015
Palokunnalla oli vuonna 2015 yhteensä 81 hälytystehtävää

Vahingontorjunta

10

Tieliikenneonnettomuus

9

Rakennuspalo

7

Öljyvahinko

5

Virka-apu- ja avunantotehtävä

5

Automaattihälytys

4

Maastopalo

3

Savuhavainto

2

Vesiliikenneonnettomuus

1

Asemavalmius

1

Eläimen pelastaminen

34

Yhteensä

81 kpl