Kakskerran Vapaaehtoinen Palokunta ry

Kakskerran VPK toimii Turun Kakskerrassa, Harjattulan kartanon alueella. 

Palokunta on yksi kuudesta Turussa toimivasta sopimuspalokunnasta ja sillä on sopimus Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen kanssa pelastustoimen tehtävien hoidosta maakunnan alueella.

Hälytysosasto

Palokunnalla on hälytyslähtöjä vuosittain noin 50-70 kappaletta. 

Palokunta hälytetään hätäkeskuksen ERICA-tietojärjestelmän kautta kaikkiin pelastustoimen onnettomuustilanteisiin, silloin kun palokunnan yksiköt laskennallisesti tavoittaa onnettomuuskohteen ensimmäisenä. Palokunta voidaan hälyttää myös laajemmalle alueelle osana muuta hälytysvastetta.

Hälytysosaston harjoitukset ovat maanantaisin klo 18:00. 

Osaston vahvuus on 20 henkilöä.

Naisosasto

Naisosaston tehtävänä on tukea palokunnan toimintaa, järjestää koulutusta ja valistusta alueen asukkaille, kehittää omaa osaamistaan turvallisuusasioissa, sekä tukea ja edistää palokunnan jäsenvärväystä. 

Naisosasto suorittaa myös hälytysmuonitusta pelastushenkilöstölle laajoissa tai pitkittyneissä onnettomuustilanteissa koko maakunnan alueella. Hälytysmuonitus on osa palokunnan hälytystoimintaa.

Osaston vahvuus on 21 naista.

Kakskerran VPK hakee uusia jäseniä mukaan osastojen toimintaan!

Mikäli olet kiinnostunut hälytys- tai naisosaston toiminnasta, niin ota yhteyttä meihin, kerromme mielellämme lisää siitä mitä palokuntatoiminta voi tarjota juuri sinulle!

Hälytysosaston toimintaan pääsee mukaan 16 vuotta täyttänyt henkilö harjoittelijaksi ja 18 vuotiaasta ylöspäin on mahdollisuus osallistua hälytyksiin, vaadittujen kurssien ja koulutusten jälkeen. Hälytysosaston jäseneksi voi liittyä niin tyttöjä kuin poikia, tai vaikka hieman enemmän elämänkokemusta haalineita miehiä ja naisia. Toivomme, että joukkoomme hakee henkilöitä joilla on kyky toimia ryhmässä, normaali terveydentila ja terveet elämäntavat. 

Palokunta kouluttaa kaikki hälytysosaston jäsenet täysin ilmaiseksi vahvoiksi pelastusalan taitajiksi.
Tutustu sopimuspalokuntatoimintaan osoitteissa www.palokuntaan.fi ja www.sspl.fi 

Tervetuloa mukaan tositoimiin!