Eläinpelastustoiminta

ELÄINPELASTUSYKSIKKÖ

Kakskerran VPK on pitkään ollut mukana eläinpelastustoiminnassa. Ensimmäinen tarkoitukseen sopiva ajoneuvo hankittiin 2000-luvun puolessa välissä ja uusi yksikkö otettiin käyttöön keväällä 2012. Ajoneuvo on rakennettu ja varustettu yhdessä pelastuslaitoksen korjaamon kanssa ja ajoneuvo on aluepelastuslaitoksen omistama.

Eläinpelastusauto operoi koko maakunnan alueella suorittaen tehtäviä joko itsenäisesti tai suuremmissa tilanteissa muiden pelastusyksiköiden ohessa, tehtäviä on vuosittain vaihtelevasti. Yksikkö hälytetään toisinaan myös kalusto- tai miehistöavuksi toiselle pelastusyksikölle tai virka-avuksi poliisille, esimerkiksi silloin kun kyseessä on myrkyllisen matelijan tai vaarallisen eläimen kiinniotto ja kuljetus.

Eläinpelastusauton henkilöstön vähimmäiskoulutusvaatimuksena on sivutoimisen ja vapaaehtoisen pelastushenkilöstön peruskoulutus (väh. sammutustyökurssi) sekä tarvittaessa eläinpelastuskurssi. Lisäksi palokunta on kouluttanut valtaosan henkilöstöstään eläinpelastusauton varusteiden ja laitteiden käyttöön, sekä turvalliseen eläinten käsittelyyn.

Kiireellisissä eläinpelastustilanteissa tulee soittaa numeroon 112 ja kiireettömissä pelastuslaitoksen vaihteeseen 02-263 3111. Molempiin numeroihin vastataan ympäri vuorokauden. VPK ei ota vastaan suoraan palokunnalle soitettuja tehtäviä.